Wolfgang Holzmair / Thérèse Lindquist - Wunderhornlieder

Wolfgang Holzmair / Thérèse Lindquist - Wunderhornlieder

Verfügbarkeit: Lieferbar

16,00 €
oder

"... into a simpler world ..."

Wolfgang Holzmair, Bariton
Thérèse Lindquist, Klavier

Lieder von Mendelssohn, Brahms, Mahler, Zemlinsky, Schönberg, Schollum, Strauss u. a.

©2013